02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Giáo Dục Mầm Non

Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp học mầm non lần thứ nhất, năm học 2023-2024

Đăng ngày: 10/11/2023

Trong 2 ngày 8-9/11/2023 Cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn địa điểm trường Mầm non Bằng Hành. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lục Thị Thùy Giang, viên chức phụ trách chuyên môn cấp học Mầm non; các đồng chí viên chức quản lý; tổ trưởng, phó tổ trưởng, giáo viên cốt cán của của 6 trường: MN Việt Quang I; MN Việt Vinh; MN Đức Xuân; MN Liên Hiệp; MN Hữu Sản; MN Bằng Hành. Hội nghị đã triển khai 5 chuyên đề và dự 02 hoạt động giáo dục; Hội nghị diễn ra nghiêm túc, trang trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, định hướng các giải pháp cụ thể, thống nhất các nội dung trọng tâm cần thực hiện góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, chất lượng chuyên môn và đặc biệt là công tác phát triển ngôn ngữ, dạy học tăng cường tiếng Việt và chữ số cho trẻ 5-6 tuổi.

Một số hình ảnh:

 

Bình luận