02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Giáo Dục Mầm Non

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT QUANG I HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Đăng ngày: 23/10/2023

      Thực hiện Hướng dẫn Số 17/HD-LĐLĐ ngày 05/10/2023 của LĐLĐ huyện Bắc Quang, Về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2023-2024;

       Chiều ngày 20/10/2023, Trường Mầm non Việt Quang I đã phối hợp với Công đoàn trường tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024, nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022-2023, xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp nhiệm vụ năm học 2023-2024.

        Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 của trường Mầm non Việt Quang I đã thành công tốt đẹp.

Bình luận